Ul. Wróbla 14d, 41-100 Siemianowice Śląskie; telefon - USG: 609 08 08 34

Kardiotokografia - KTG

Teoretyczne i techniczne podstawy badania

Badanie kardiotokograficzne jest badaniem biofizycznym polegającym na rejestracji częstości skurczów serca płodu z jednoczesną rejestracją czynności skurczowej macicy.

Czemu służy badanie?

Kardiotokografia służy do monitorowania stanu płodu w ciąży (zaawansowanej) i w czasie porodu. Przy jej pomocy można stwierdzić nie tylko, czy płód jest żywy (wysłuchanie akcji serca), ale można wykryć, a nawet przewidywać, zagrożenie wewnątrzmaciczne płodu wynikające z jego przewlekłego lub ostrego niedotlenienia. W sytuacjach położniczych, w których dochodzi do zaburzeń przepływu krwi przez łożysko do płodu np. z powodu niewydolności łożyska bądź z powodu ucisku sznura pępowinowego, kardiotokografia pozwala wykryć takie nieprawidłowości. Stwarza możliwość szybkiej reakcji zmierzającej do intensywnego nadzoru płodu lub, w zależności od okoliczności, do natychmiastowego porodu zagrożonego płodu.

Wskazania do wykonania badania

 • Ciąża przeterminowana.
 • Nadciśnienie u kobiety ciężarnej.
 • Obciążony wywiad położniczy.
 • Choroby nerek.
 • Hypotrofia płodu.
 • Subiektywne odczucie wyraźnie osłabionych lub gwałtownych ruchów płodu.
 • Krwawienie z dróg rodnych.
 • Ból brzucha z niewyjaśnionych przyczyn.
 • Uraz mechaniczny brzucha kobiety ciężarnej.
 • Konflikt serologiczny.
 • Wady serca.

Sposób przygotowania do badania

Nie ma specjalnych zaleceń. Nie ma bezwzględnej konieczności wykonywania wcześniej innych badań.

Opis badania

Badanie odbywa się na łóżku, w pozycji leżącej. W miejscu najlepszej słyszalności tonów serca płodu badający mocuje głowicę kardiograficzną pasem do brzucha matki. Obok mocuje drugą głowicę - tokograficzną, rejestrującą ewentualne skurcze macicy i ruchy płodu. Głowice połączone są z aparatem (kardiotokografem), który przetwarza zbierane sygnały, analizuje je i zapisuje na papierze w postaci wykresu krzywych: kardiograficznej i tokograficznej. Badana powinna sygnalizować odczucie ruchów płodu w czasie prowadzenia zapisu kardiotokograficznego; zwykle służy do tego specjalny przycisk, w który wyposażony jest aparat.

Wynik badania przekazywany jest w formie wydruku kardiotokograficznego.

Czas

Badanie trwa do 30 minut, w wyjątkowych przypadkach stosuje się ciągłe monitorowanie w trakcie porodu

Informacje, które należy zgłosić wykonującemu badanie

W czasie badania

 • Wszelkie epizody duszności i złego samopoczucia wynikające z przyjętej pozycji przy badaniu.
 • Momenty odczuwania ruchów płodu.
 • Uczucie bólu brzucha.

Jak należy zachować się po badaniu?

Nie ma specjalnych zaleceń.

Możliwe powikłania po badaniu

Brak powikłań. Jeśli jest taka potrzeba, badanie może być powtarzane.