Ul. Wróbla 14d, 41-100 Siemianowice Śląskie; telefon - USG: 609 08 08 34

Obowiązkowe i zalecane badania w prowadzeniu ciąży

Opracowane na podstawie wytycznych PTG

Badania w czasie ciąży

Termin badania Świadczenia profilaktyczne i działania w zakresie promocji zdrowia Badania diagnostyczne i konsultacje medyczne
do 10 t.c. - pożądane jest, aby pierwsza wizyta odbyła się między 7 a 8 t.c.
 1. Badanie ogólne pacjentki i wywiad lekarski.
 2. Badanie we wzierniku i lekarskie na fotelu ginekologicznym.
 3. Ocena pH wydzieliny pochwowej.
 4. Badanie cytologiczne.
 5. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.
 6. Badanie piersi.
 7. Określenie wzrostu i masy ciała.
 8. Ocena ryzyka ciążowego.
 9. Kształtowanie zdrowego stylu życia.
Badania obowiązkowe:
 1. Grupa krwi i Rh.
 2. Przeciwciała odpornościowe.
 3. Morfologia krwi.
 4. Badanie ogólne moczu.
 5. Badanie stężenia glukozy we krwi na czczo.
 6. VDRL.
 7. Badanie ultrasonograficzne.
Badania zalecane:
 1. Konsultacja lekarza stomatologa.
 2. Badanie HIV, HCV, badanie w kierunku toksoplazmozy (IgG i IgM), różyczki
11 - 14 t.c.
 1. 1.Badanie ogólne pacjentki i wywiad lekarski.
 2. Badanie we wzierniku i lekarskie na fotelu ginekologicznym.
 3. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.
 4. Pomiar masy ciała.
 5. Ocena ryzyka ciążowego.
 6. Ocena pH wydzieliny pochwowej.
 7. Kształtowanie zdrowego stylu życia.
Badania obowiązkowe:
 1. Badanie ultrasonograficzne.
 2. Badanie ogólne moczu.
Badania zalecane:
 1. Badanie w kierunku wad uwarunkowanych genetycznie: NT, NB, test podwójny - PAPP-A+bHCG.
15 - 20 t.c.
 1. Badanie ogólne pacjentki i wywiad lekarski.
 2. Badanie ginekologiczne (we wzierniku i na fotelu ginekologicznym).
 3. Ocena pH wydzieliny pochwowej.
 4. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.
 5. Pomiar masy ciała.
 6. Ocena ryzyka ciążowego.
 7. Kształtowanie zdrowego stylu życia
Badania obowiązkowe:
 1. Morfologia krwi.
 2. Badanie ogólne moczu.
 3. Przeciwciała anty-Rh.
Badania zalecane:
 1. 1.Badanie w kierunku wad uwarunkowanych genetycznie (test potrójny - bHCG, Estriol, AFP).
21 - 26 t.c.
 1. Badanie ogólne pacjentki i wywiad lekarski.
 2. Badanie we wzierniku i lekarskie na fotelu ginekologicznym.
 3. Ocena czynności serca płodu.
 4. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.
 5. Pomiar masy ciała.
 6. Ocena pH wydzieliny pochwowej.
 7. Ocena ryzyka ciążowego.
 8. Kształtowanie zdrowego stylu zdrow
Badania obowiązkowe:
 1. Badanie stężenia glukozy po doustnym podaniu 75 g glukozy (w 24-28 t.c.).
 2. Badanie ultrasonograficzne.
 3. Badanie ogólne moczu.
Badania zalecane:
 1. U kobiet z ujemnym wynikiem w I trymestrze - badanie w kierunku toksoplazmozy.
27 - 32 t.c.
 1. Badanie ogólne podmiotowe i przedmiotowe.
 2. Badanie we wzierniku i lekarskie na fotelu ginekologicznym.
 3. Ocena pH wydzieliny pochwowej.
 4. Ocena czynności serca płodu.
 5. Pomiar ciśnienia tętniczego we krwi.
 6. Pomiar masy ciała.
 7. Ocena ryzyka ciążowego.
 8. Przygotowanie do porodu, połogu, karmienia piersią i rodzicielstwa
Badania obowiązkowe:
 1. Morfologia krwi.
 2. Badanie ogólne moczu.
 3. Przeciwciała odpornościowe.
 4. Badanie ultrasonograficzne
33 - 37 t.c.
 1. Badanie ogólne pacjentki i wywiad lekarski.
 2. Badanie położnicze.
 3. Ocena wymiarów miednicy.
 4. Badanie we wzierniku i lekarskie na fotelu ginekologicznym.
 5. Ocena pH wydzieliny pochwowej.
 6. Ocena czynności serca płodu.
 7. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.
 8. Badanie piersi.
 9. Pomiar masy ciała.
Badania obowiązkowe:
 1. Badanie ogólne moczu.
 2. Morfologia krwi.
Badania zalecane:
 1. W grupie kobiet ze zwiększonym ryzykiem populacyjnym lub indywidualnym ryzykiem zakażenia: VDRL, HIV, HCV.
 2. Posiew w kierunku paciorkowców b-hemolizujących
38 - 40 t.c.
 1. Badanie ogólne pacjentki i wywiad lekarski.
 2. Badanie położnicze.
 3. Ocena czynności serca płodu.
 4. Pomiar ciśnienia tętniczego.
 5. Pomiar masy ciała.
Badania obowiązkowe:
 1. Badanie ogólne moczu.
Badania zalecane:
 1. Badanie KTG
po 40 t.c.
 1. Badanie ogólne pacjentki i wywiad lekarski.
 2. Badanie położnicze.
 3. Badanie we wzierniku lekarskie na fotelu ginekologicznym.
 4. Ocena czynności serca płodu.
 5. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.
 6. Pomiar masy ciała.
Badania zalecane:
 1. Badanie ultrasonograficzne z oceną masy płodu.
 2. Badanie KTG.

Jeśli poród nie odbędzie się do czasu wyliczonego terminu, mówimy o ciąży przeterminowanej, zalecamy zgłoszenie się do oddziału szpitalnego 7 dni po terminie porodu.

Przy opracowaniu wytycznych wykorzystano: Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w zakresie opieki przedporodowej w ciąży o prawidłowym przebiegu, Polskie Towarzystwo Ginekologiczne