Ul. Wróbla 14d, 41-100 Siemianowice Śląskie; telefon - USG: 609 08 08 34

USG ciąży

Zdjęcie USG

Zgodnie z rekomendacją Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego najnowszy standard położniczego badania USG obejmuje wykonanie obowiązkowo trzech badań przesiewowych w ciąży:

USG prenatalne pierwszego trymestru

Badanie wykonuje się od 11 tyg. + 0 dni do 13 tyg + 6 dni (MA+NT+NB+ inne).

 • Oceniamy budowę macicy (obecność mięśniaków), długość szyjki i przydatki (zmiany patologiczne).
 • Ocena liczby pęcherzyków ciążowych w jamie macicy.
 • Ocena struktur jaja płodowego:
  • lokalizacja kosmówki,
  • ilość płynu owodniowego,
  • FHR – czynność serca.
 • Ocena anatomiczna struktur płodu.
  • biometria płodu:
   • BPD – wymiar dwuciemieniowy główki
   • CRL – wymiar ciemieniowo-siedzeniowy,
  • czaszka: echo środkowe, symetria komór bocznych, sploty naczyniówkowe,
  • ciągłość powłok brzusznych (wykluczenie przepuklin),
  • klatka piersiowa: płuca i cztery jamy serca,
  • jama brzuszna: żołądek, wątroba, nerki, pęcherz moczowy,
  • kręgosłup,
  • szczegółowa analiza markerów w kierunku zespołu Downa:
   • NT – przezierność karku,
   • NB – długość kości nosowej.

USG prenatalne drugiego trymestru

Badanie wykonuje się od 18 tyg. do 22 tyg. ciąży.

 • Biometria płodu
  • BPD – wymiar dwuciemieniowy główki,
  • HC -  obwód główki,
  • AC – obwód brzuszka,
  • FL – długość kości udowej.
 • Oceniamy częstość akcji serca i rytm – FHR.
 • Na tym etapie struktury płodu są na tyle duże, że możliwa jest dokładna ocena anatomii płodu:
  • budowa czaszki (symetria komór, echo środkowe, sploty naczyniówkowe, móżdżek, tylny dół czaszki),
  • twarzoczaszka (profil, kość nosowa, oczodoły i ciągłość wargi górnej)
  • kręgosłup (oceniamy ciągłość w przekroju poprzecznym i podłużnym w celu wykluczenia obecności przepuklin),
  • klatka piersiowa (płuca, serce- jego położenie i wielkość, oglądamy w dużym powiększeniu budowę czterojamową oraz odprowadzenie 3 naczyń),
  • jama brzuszna (ciągłość powłok, żołądek, wątroba, pęcherzyk żółciowy, żyła pępkowa, nerki, echogeniczność jelit, pęcherz moczowy),
  • kończyny (długość kości, liczba palców, budowa stóp),
  • budowa i lokalizacja łożyska, stopień dojrzałości łożyska wg Grannuma,
  • ocena pępowiny (liczna naczyń),
  • ocena objętości płynu owodniowego (AFI).

Bardzo ważna jest wnikliwa ocena markerów w kierunku Zespołu Downa i innych zespołów wad. Uważa się, że niedorozwój kości nosowej może być silnym wskaźnikiem wzmożonego ryzyka wystąpienia Zespołu Downa. Dokonujemy pomiaru NB (dł. kości nosowej), NF (mierzymy grubość fałdu karkowego). LV -szerokość rogu tylnego komory bocznej mierzymy w celu wykluczenia poszerzenia komór lub wodogłowia.

Badanie trójwymiarowe 3D/4D.

Najlepiej badanie wykonywać między 20 a 24 tyg. ciąży. USG 3D/4D pozwala zobaczyć dziecko w obrazie trójwymiarowym w czasie rzeczywistym. Możemy zobaczyć wygląd zewnętrzny dziecka, twarz, tułów, kończyny i płeć. Istotnym elementem badania twarzoczaszki jest ocena struktur powierzchni twarzy przy pomocy technik trójwymiarowych. Daje to możliwość wykluczenia lub stwierdzenia niektórych wad rozwojowych  (np.rozszczep wargi górnej). Wyrazistość tego badania zależy od okresu, w którym jest wykonywany, położenia płodu, ilości i gęstości wód płodowych oraz od przepuszczalności ultradźwięków przez tkankę tłuszczową powłok brzusznych kobiety ciężarnej.

Istotnym elementem badania 3D jest możliwość zapisania obrazu organów wewnętrznych płodu w trzech płaszczyznach i późniejsza analiza obrazu już po wykonaniu badania ultrsonograficznego. Daje to możliwość dokładnej analizy diagnozowanego pacjenta/płodu/ zwiększa wykrywalność wad płodu i nie wymaga przetrzymywania przyszłej mamy w niewygodnej dla niej pozycji leżącej. Minusem jest, że ostateczna diagnoza może być wydana za kilka dni.

USG trzeciego trymestru

Badanie wykonuje się między 28 a 32 tygodniem ciąży. Kontynuacja badań biometrycznych. Ocena anatomii, rozwoju i dobrostanu dziecka. (Ilość wód płodowych i dojrzałość łożyska)